Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Η Συνεργασία των Κομμουνιστικών Κομμάτων της Ευρώπης με τον Χίτλερ

Πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα της Britannica. Γράφει η Britannica στην 4η παράγραφο ότι μετά την συμφωνία Χίτλερ-Στάλιν το 1939 τα Κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης δεν άρχισαν αυτομάτως να υποστηρίζουν τον Χίτλερ.Μόνο όταν ο Χίτλερ και ο Στάλιν πήραν την Πολωνία, γράφει η Britannica, και υπέγραψαν μία νέα οριστική συμφωνία για το πως θα μοιραστεί η Πολωνία, άρχισαν τα Κομμουνιστικά Κόμματα της Ευρώπης να υποστηρίζουν τον Χίτλερ και να ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις των χωρών τους για να μην αναλάβουν στρατιωτική δράση κατά του Χίτλερ λόγω της εισβολής στην Πολωνία. (βλέπε 4η παράγραφο)

“WORLD WAR II, 1939–45”
4η Παράγραφος

In a protocol of May 15, 1939, the French had promised to take the offensive two weeks after mobilization. Instead, General Maurice Gamelin contented himself with a brief sortie into the Saar, after which the French withdrew to the Maginot Line. The regime most upset by the German walkover in Poland was Hitler’s new ally, the Soviets. On September 10, Stalin ordered partial mobilization and loudly boasted of the Red Army’s “three million men.” Since a callup of reserve troops was scarcely needed merely to occupy Moscow’s share of Poland under the German-Soviet pact, this maneuver must have reflected Stalin’s fear that the Germans might not stop at the prearranged line. Stalin told the German ambassador on September 25: “In the final settlement of the Polish question anything that in the future might create friction between Germany and the Soviet Union must be avoided.” Three days later Molotov signed a new agreement granting Germany a somewhat larger share of Poland as well as extensive Soviet trade in return for a free hand in Lithuania. Only after this second German-Soviet pact did Communist parties in the West fully embrace their new Nazi ally and oppose Western military resistance to Hitler. Henceforth, Stalin was a fearful and solicitous neighbour of the Nazi empire, and he moved quickly to absorb the regions accorded him. By October 10, Latvia, Lithuania, and Estonia had been forced to accept Soviet occupation. When Finland resisted Soviet demands for border rectifications and bases, Stalin ordered the Red Army to attack on November 30. He expected a lightning victory of his own that would impress Hitler and increase Soviet security in the Baltic. Instead, the Finns resisted fiercely in this “Winter War,” holding the fortified Mannerheim Line in the south and cutting off the road-bound Soviet columns in the north with their mobile ski troops. The disorganized Red Army, by contrast, showed the effect of the recent military purges. In some cases only the machine guns of NKVD (political police) units kept the soldiers at the front. Soviet military prestige suffered a devastating blow.
https://www.britannica.com/topic/international-relations/World-War-II-1939-45

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου