Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Προτεστάντες VS Καθολικοί

Η διαίρεση ανάμεσα στους Καθολικούς και τους Προτεστάντες Χριστιανούς προήλθε από μεγάλες οικονομικές διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στην Νότια Ευρώπη, ας πούμε την σημερινή Ιταλία και τις γύρω περιοχές, που ήταν η έδρα του Πάπα, και την Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, ας πούμε την σημερινή Γερμανία, αλλά και την Αγγλία και την Σκανδιναβία, περιοχές που ήθελαν να ξεφορτωθούν τον Πάπα και την επιρροή των Νοτίων.

Οι Βόρειοι δεν ήθελαν να είναι εξαρτημένοι από τον Πάπα, και έβγαλαν μπροστά τον Λούθηρο και τον Προτεσταντισμό, και η Καθολική εκκλησία διαιρέθηκε για μία ακόμη φορά, όπως είχε διαιρεθεί λόγων οικονομικών συμφερόντων και το 1054 μ.Χ. σε Καθολική και Ορθόδοξη, επειδή οι Βυζαντινοί δεν ήθελαν να έχει ο Πάπας επιρροή στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία (East-West Schism).

Δεν μιλάμε για Βόρειους και Νότιους όταν μιλάμε για Καθολικούς και Προτεστάντες. Χρησιμοποιώ τον όρο ως μία προσέγγιση, επειδή η Ιταλία ήταν σημαντικό κομμάτι της Καθολικής Εκκλησίας, και οι περιοχές της Γερμανίας, της Σκανδιναβίας και της Αγγλίας αμφισβητούσαν την εξουσία του Πάπα.

Ο Λούθηρος, ο πνευματικός πατέρας ας πούμε των Προτεσταντών, όταν οι Τούρκοι απειλούσαν την Βιέννη το 1518, έλεγε ότι οι Προτεστάντες δεν έπρεπε να πολεμήσουν τους Τούρκους, γιατί τους έστελνε ο Θεός για να εξοντώσουν τον αντίχριστο τον Πάπα. Ωστόσο στην συνέχεια ζητούσε και ο ίδιος ο Λούθηρος να πολεμήσουν οι Προτεστάντες τους Τούρκους, ίσως γιατί θεωρούσε ότι ήταν πιθανόν οι Τούρκοι να πάρουν την Βιέννη και να συνεχίσουν. Βλέπε WikipediaMartin Luther on Islam”.

Οι θέσεις του Λούθηρου για το Ισλάμ εξηγούνται εύκολα στα πλαίσια της διπλωματίας, γιατί οι Οθωμανοί απειλούσαν την Βιέννη που ήταν στο στρατόπεδο των Καθολικών, ενώ οι Προτεστάντες ήταν στις βόρειες περιοχές. Άρα για τους Προτεστάντες, που πολεμούσαν με τους Καθολικούς, ήταν βολικό να χτυπάνε και οι Μουσουλμάνοι τους Καθολικούς, ώστε οι Καθολικοί να πολεμάνε παντού. Αλλά προφανώς υπήρχε ο κίνδυνος να έρθει και η σειρά των Προτεσταντών μετά τους Καθολικούς και αυτό ίσως εξηγεί και την αλλαγή στην στάση του Λούθηρου.Έχει ενδιαφέρον ότι και ο Χριστιανισμός, και ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ, γεννήθηκαν στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό δείχνει τις εμπορικές καταβολές και των τριών θρησκειών.“Martin Luther on Islam”
At the time of the Marburg Colloquy, Suleiman the Magnificent was besieging Vienna with a vast Ottomanarmy.[174] Luther had argued against resisting the Turks in his 1518 Explanation of the Ninety-five Theses, provoking accusations of defeatism. He saw the Turks as a scourge sent by God to punish Christians, as agents of the Biblical apocalypse that would destroy the antichrist, whom Luther believed to be the papacy, and the Roman Church.[175] He consistently rejected the idea of a Holy War, "as though our people were an army of Christians against the Turks, who were enemies of Christ. This is absolutely contrary to Christ's doctrine and name".[176] On the other hand, in keeping with his doctrine of the two kingdoms, Luther did support non-religious war against the Turks.[177] In 1526, he argued in Whether Soldiers can be in a State of Grace that national defence is reason for a just war.[178] By 1529, in On War against the Turk, he was actively urging Emperor Charles V and the German people to fight a secular war against the Turks.[179] He made clear, however, that the spiritual war against an alien faith was separate, to be waged through prayer and repentance.[180] Around the time of the Siege of Vienna, Luther wrote a prayer for national deliverance from the Turks, asking God to "give to our emperor perpetual victory over our enemies".[181]
In 1542, Luther read a Latin translation of the Qur'an.[182] He went on to produce several critical pamphlets on Islam, which he called "Mohammedanism" or "the Turk".[183] Though Luther saw the Muslim faith as a tool of the devil, he was indifferent to its practice: "Let the Turk believe and live as he will, just as one lets the papacy and other false Christians live."[184] He opposed banning the publication of the Qur'an, wanting it exposed to scrutiny.[185]

Siege of Vienna

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου