Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Αντισυνταγματικότητα της Φορολόγησης των Ακινήτων


Αναρτήθηκε στο Scribd τον Οκτώβριο του 2013

Θέλω να γράψω κάποια πράγματα για την φορολόγηση των ακινήτων στην Ελλάδα. Δεν είμαι ειδικός, οπότε είναι κάποια βασικά πράγματα μόνο, που όμως νομίζω είναι σημαντικά. Θέλω να εξηγήσω κάτι που είναι πολύ απλό. Ότι η φορολόγηση των ακινήτων στην Ελλάδα είναι αντισυνταγματική. Το με ποιο τρόπο μπορεί να αντιδράσει κάποιος, δεν τον ξέρω. Δεν είμαι νομικός. Εγώ θα εξηγήσω αυτό μόνο. Την αντισυνταγματικότητα της.

Πρέπει καταρχάς να εξηγήσω, τι εννοούμε φορολογικά (και νομικά νομίζω) όταν λέμε κεφάλαιο. Κεφάλαιο, είναι η εργασία προηγουμένων ετών, που μπορεί τώρα να αποφέρει εισόδημα. Ας πούμε, ότι έχουμε έναν γιατρό, έναν μαγαζάτορα και έναν αγρότη.  Φορολογικά, του γιατρού θεωρείται εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα, του μαγαζάτορα εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες, και του αγρότη από αγροτικές δραστηριότητες. Είναι δηλαδή διαφορετικές μορφές εισοδημάτων φορολογικά, και αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Φορολογούνται με διαφορετικό τρόπο δηλαδή. Είναι πχ υποχρεωμένοι να εκδίδουν διαφορετικά φορολογικά στοιχεία, φορολογούνται με διαφορετικούς συντελεστές κτλ.

Έστω, ότι βγάλανε όλοι φέτος από τη δουλειά τους 100 χιλιάδες ευρώ, μετά τους φόρους που πλήρωσαν, και άρα καθαρά. Έστω, ότι όλοι ξόδεψαν τις 50 χιλιάδες και αποταμίευσαν τις υπόλοιπες 50 χιλιάδες. Ο ένας τα επένδυσε σε ένα ακίνητο, που ενοικίασε στη συνέχεια σε κάποιον τρίτο, ο άλλος τα κατέθεσε σε ένα τραπεζικό λογιαριασμό, και ο τρίτος αγόρασε χρηματιστηριακές μετοχές. Και οι τρεις αυτές επενδύσεις, παύουν να είναι εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα, από εμπορικές δραστηριότητες και από αγροτικές δραστηριότητες. Είναι πια κεφάλαιο. Και οι τρεις μορφές. Μπορούν δηλαδή πλέον, να δίνουν άκοπα στους ιδιοκτήτες τους ένα ποσό, χωρίς αυτοί να καταβάλλουν καμία προσπάθεια. Αυτό σημαίνει κεφάλαιο. Είναι επενδυμένη και φορολογημένη εργασία προηγουμένων ετών, που αποφέρει εισόδημα.


Αναφέρω το παραπάνω παράδειγμα, για να καταλάβει κάποιος άσχετος με το θέμα, τι είναι το κεφάλαιο φορολογικά και νομικά. Θέλω να πω, ότι από οποιαδήποτε δραστηριότητα και αν προέρχεται ένα εισόδημα, την επομένη χρονιά της απόκτησης του, αφού φορολογηθεί και επενδυθεί, παύει να έχει σχέση με αυτή τη δραστηριότητα. Είναι κεφάλαιο. Είναι ξαναλέω, φορολογημένη εργασία προηγουμένων χρόνων, που μπορεί πλέον να αποφέρει εισόδημα άκοπα. Ελπίζω ότι είναι απλό και κατανοητό το τι είναι “κεφάλαιο”.

Το ίδιο άκοπα, θα αποφέρουν και οι τρεις παραπάνω κατηγορίες εισόδημα. Το λεγόμενο εισόδημα κεφαλαίου. Και οι καταθέσεις (μέσω τόκων), και τα ακίνητα (μέσω ενοικίων), και οι μετοχές (μέσω μερισμάτων). Ούτε δηλαδή ο γιατρός, ούτε ο έμπορος, ούτε ο αγρότης θα καταβάλουν πλέον καμία προσπάθεια για να αποκτήσουν τα ενοίκια, τους τόκους, και τα μερίσματα. Ανάλογα με το που έχει επενδύσει τα χρήματα του ο καθένας. Καμία μορφή κεφαλαίου δε χρειάζεται κόπο για να αποφέρει εισόδημα.

Θέλω να πω, ότι δε μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ο αγρότης δουλεύει πιο σκληρά από τον έμπορο, και άρα θα πρέπει το κεφάλαιο του να φορολογηθεί πιο ευνοικά από του εμπόρου. Αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά. Την χρονιά που κατέβαλλαν την προσπάθεια και απέκτησαν το εισόδημα. Όταν ήταν εισόδημα. Πριν γίνει κεφάλαιο και επενδυθεί.

Εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος φέτος. Και κεφάλαιο, είναι αυτό που θα περισσέψει, μετά τη φορολόγηση του εισοδήματος, και αφού δεν καταναλωθεί και αποταμιευτεί. Είναι δηλαδή η αποταμίευση. Κεφάλαιο και αποταμίευση είναι το ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα. Και μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο κεφάλαιο και το εισόδημα, είναι ότι χρειάζεται διαφορετικής έντασης προσπάθεια για να αποκτηθούν οι διαφορετικές μορφές εισοδημάτων (άλλο γεωργός, άλλο μαγαζάτορας), ενώ απαιτείται η ίδια ακριβώς προσπάθεια για να αποκτηθούν οι διαφορετικές μορφές των εισοδημάτων κεφαλαίου (καμία προσπάθεια σε όλες τις περιπτώσεις).

Τώρα νομίζω μπορώ να εξηγήσω, γιατί η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας είναι αντισυνταγματική στην Ελλάδα. Έστω ότι εσείς έχετε 10.000.000 ευρώ σε μετρητά, και εγώ 10.000.000 ευρώ σε ακίνητα (αντικειμενικής αξίας). Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για κεφάλαιο. Αν και δεν παίζει ρόλο, να θεωρήσω ότι και οι δύο είμαστε έμποροι.  Χρησιμοποιώ μεγάλα ποσά, για να μην χρειάζεται να χρησιμοποιώ κλίμακες με  συντελεστές στον υπολογισμό των φόρων. Να μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή μόνο για απλοποίηση.

Να δούμε τώρα, πως θα γίνει η φορολόγηση του κεφαλαίου, και πως η φορολόγηση του εισοδήματος του κεφαλαίου και στις δύο περιπτώσεις. Το κεφάλαιο είναι η κατάθεση και το ακίνητο, και το εισόδημα του κεφαλαίου είναι οι τόκοι και τα ενοίκια.

Πάμε πρώτα να δούμε πως θα γίνει η φορολόγηση του κεφαλαίου. Οι καταθέσεις δεν φορολογούνται. Μόνο οι  τόκοι φορολογούνται. Άρα ο φόρος κεφαλαίου είναι 10.000.000 * 0%= 0 ευρώ.

Τα ακίνητα φορολογούνται με συντελεστή 1% για πάνω από 800 χιλιάδες ευρώ, και με 2% για πάνω από 5.000.000 ευρώ. Άρα η φορολόγηση του κεφαλαίου θα γίνει ως εξής

800.000             = 1.900 (βλέπε τον παρακάτω πίνακα για να μην τα γράφω αναλυτικά)
4.200.000 * 1% = 42.000
5.000.000 * 2% =100.000

Σύνολο δηλαδή 143.900 ευρώ.

Άρα το κεφάλαιο που βρίσκεται σε μετρητά δεν φορολογείται, ενώ το κεφάλαιο από ακίνητα φορολογείται με 143.900 ευρώ.


Πάμε τώρα να δούμε τη φορολόγηση του εισοδήματος του κεφαλαίου.

Θα θεωρήσω ότι η κατάθεση των 10 εκ ευρώ κερδίζει επιτόκιο 6% ετησίως. Νομίζω είναι ρεαλιστικό. Άρα κερδίζει τόκους 600.000 ευρώ ετησίως. Η φορολόγηση των τόκων ήταν για χρόνια 10%. Νομίζω από του χρόνου θα είναι 15%. Θα χρησιμοποιήσω τον ψηλότερο συντελεστή 15% εγώ. Άρα η φορολόγηση του εισοδήματος του κεφαλαίου θα είναι η εξής

600.000 * 15% = 90.000 ευρώ.

Το ακίνητο θα θεωρήσω ότι έχει και αυτό απόδοση 6% επί της αντικειμενικής. Που είναι όμως μη ρεαλιστικό στις σημερινές συνθήκες. Για να καταλάβετε, όσοι ξέρετε από Ρόδο, ένα μαγαζί στην Τάρμπον Σπρινγκς, εκεί που είναι η Τράπεζα Κύπρου, που είναι ένας νορμάλ εμπορικός δρόμος (όχι τίποτα σπουδαίο), έχει αντικειμενική 380.000 περίπου (40 τ.μ). Άρα 6% επί των 380.000 ευρώ είναι 22.800 ευρώ, δηλαδή 1.900 ευρώ το μήνα. Τεράστιο ποσό. Να θεωρήσουμε ότι υπάρχει όμως. Άρα θα θεωρήσω ότι αποφέρει το ακίνητο των 10 εκ ευρώ 6% ετησίως σε ενοίκια. Άρα 600.000 ευρώ. Ο ανώτατος συντελεστής των ενοικίων ήταν 40% αν δεν κάνω λάθος, και από του χρόνου θα είναι 33%. Θα χρησιμοποιήσω τον χαμηλό συντελεστή. Άρα η φορολόγηση του εισοδήματος του κεφαλαίου, είναι η εξής

600.000 * 33% = 198.000 ευρώ.

Θα πει κάποιος, μα αφού το ενοίκιο 6% επί της αντικειμενικής δεν είναι ρεαλιστικό (και άρα θα είναι χαμηλότερο), ο φόρος θα είναι χαμηλότερος. Αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτά που λέω. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι το ενοίκιο είναι μικρότερο, όταν θα υπολογίσουμε τους συνολικούς φόρους επί του εισοδήματος θα βγει ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Απλά για να δείξω την αντισυνταγματικότητα δε μου χρειάζεται να ισχυριστώ ότι το ακίνητο δε μπορεί να αποφέρει 6% επί της αντικειμενικής.

Άρα οι συνολικοί φόροι που θα πληρώσει αυτός που έχει τα 10 εκ καταθέσεων, είναι 0+90.000=90.000 ευρώ (0 φόροι κεφαλαίου και 90.000 φόρος εισοδήματος κεφαλαίου) και αυτός που έχει το ακίνητο των 10 εκ ευρώ θα πληρώσει 341.900 (143.900 φόροι κεφαλαίου και 198.000 φόροι εισοδήματος κεφαλαίου).

Ως ποσοστό του εισοδήματος του κεφαλαίου, ο κάτοχος της κατάθεσης θα πληρώσει 90.000/600.000 = 15%, και ο κάτοχος του ακινήτου 198.000/600.000=33%.

Ως ποσοστό του κεφαλαίου, ο κάτοχος της κατάθεσης θα πληρώσει 90.000/10.000.000=9 τις χιλίοις (κάτι λιγότερο δηλαδή από 1%), και ο κάτοχος του ακινήτου 341.900/10.000.000= 3.4%.

Κανονικά θα έπρεπε να προσθέσουμε το χαράτσι, τα τέλη της ΔΕΗ, το συμπληρωματικό φόρο 3%, και όλους τους άλλους φόρους και τέλη των ακινήτων, αλλά θα χάσουμε τη μπάλα. Και για να δείξω αυτό που θέλω, δε χρειάζεται κιόλας.

Το σύνταγμα λοιπόν προβλέπει ότι πρέπει κάθε Έλληνας πολίτης να πληρώνει σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Εδώ λοιπόν έχουμε μία περίπτωση, όπου ένας πολίτης, πληρώνει 3.5 φορές παραπάνω από έναν άλλο πολίτη ίδιου πλούτου. Στην πραγματικότητα πολύ παραπάνω από 3.5 φορές, γιατί όπως είπα δεν μπορεί να αποφέρει ένα ακίντηο 6% επί της αντικειμενικής, και έχει και άλλες φόρους και τέλη. Επίσης η αντικειμενική αξία των 10 εκ ευρώ είναι πλασματική. Αντιστοιχεί σε μία αξία 2-3 εκ ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Ας τα αγνοήσουμε όμως αυτά. Έστω 3.5 φορές πάνω. Αντισυνταγματικό.

Αυτό που λέω, είναι τόσο απλό και ξεκάθαρο, που θα μπορούσα να μπω μόνος μου, χωρίς δικηγόρο, μέσα σε ένα δικαστήριο και να τους συντρίψω. Μόνος μου! Μη χαίρεστε όμως, γιατί έχει προβλεφθεί αυτό. Δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα. Γι’αυτόν και για άλλους τέτοιους λόγους. Είναι όλα υπολογισμένα. Μπορεί βέβαια να προσφύγει κάποιος σε ένα διοικητικό δικαστήριο. Δε ξέρω τι γίνεται εκεί. Θα πρέπει όποιος ενδιαφέρεται να μιλήσει με κάποιον δικηγόρο. Η καλύτερη νομίζω πηγή για να πάρει κάποιος πληροφορίες είναι η ΠΟΜΙΔΑ.

Αυτό που μπορώ να πω εγώ, είναι το εξής. Η αντικειμενική αξία, είναι για τα εμπορικά ακίνητα (γραφεία και καταστήματα), περίπου τριπλάσια της πραγματικής. Έτσι λένε οι ειδικοί, και έτσι μου δείχνουν και μένα τα παραδείγματα που ξέρω. Άρα, οι φόροι υπολογίζονται επί μίας πλασματικής αξίας. Ο ανώτατος λοιπόν φορολογικός συντελεστής που είναι 2% επί της αντικειμενικής, δεν είναι στην πραγματικότητα 2%. Αφού η αντικειμενική, είναι τριπλάσια της πραγματικής, τότε ο πραγματικός ανώτατος φορολογικός συντελεστής είναι 6%. Αυτό δε μπορείς να το ισχυριστείς γιατί θα πρέπει να αποδείξεις ποια είναι η πραγματική. Και αυτό είναι δύσκολο.

Υπάρχει όμως το εξής. Έστω ότι χρωστάτε. Έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι να σκοτώσετε το ακίνητο. Στο 1/3 ή στο ¼ της αντικειμενικής. Η άλλη είναι να αφήσετε το κράτος να έρθει να το κατασχέσει, να το βγάλει σε πλειστηριασμό, και να το πουλήσει κάποια στιγμή πχ στο ¼ της αντικειμενικής. Στη συνέχεια, να στραφείτε εναντίων του Ελληνικού δημοσίου, και να ισχυριστείτε, ότι σας καταλογίσθηκαν φόροι για αξίες που δεν υπήρχαν.

Αυτό θα είναι φανερό, αφού η τιμή πώλησης, στην οποία το πούλησε το ίδιο το κράτος, θα είναι στο ¼ της αντικειμενικής, που είναι η αξία που σας φορολογεί. Ενώ αν το πουλήσετε εσείς, μπορεί να αμφισβητηθεί το κατά πόσο η αξία που ισχυρίζεστε είναι η αληθινή. Γιατί θα μπορείτε πχ να έχετε πάρει μαύρα λεφτά, και η αξία του συμβολαίου να μην είναι πραγματική. Ενώ αν το πουλήσει το ίδιο το κράτος, δε θα μπορεί να αμφισβητήσει ότι η τιμή πώλησης είναι αληθινή.

Δυστυχώς το έχουν προβλέψει κι αυτό. Έχουν κάνει τις οφειλές ποινικό αδίκημα, ώστε να αναγκαστείς να το πουλήσεις εσύ, και να μην αναγκάσεις το κράτος να στο βγάλει στο σφυρί. Να πανικοβληθείς δηλαδή, να το σκοτώσεις, ώστε να μην έχεις αυτό δικαστικό ατού που περιγράφω παραπάνω. Η γνώμη μου είναι ότι αξίζουν μερικές μέρες στο κρατητήριο, προκειμένου να υπάρχει ένα τόσο ισχυρό δικαστικό ατού.

Δυστυχώς το έχουν προβλέψει και αυτό. Βγάζουν τα ακίνητα με τιμή έναρξης στα 2/3 (αν δεν κάνω λάθος) της αντικειμενικής, και άρα δε μπορούν να πουληθούν αφού η πραγματική αξία είναι πολύ παρακάτω από τα τα 2/3 της αντικειμενικής (πχ ¼ ή 1/5 της αντικειμενικής). Στο μεταξύ θα σας τρέχουν δικαστικά, με συλλήψεις και τέτοια, ώστε να αναγκαστείτε εσείς να το πουλήσετε στο ¼ και να χάσετε το δικαστικό επιχείρημα της φορολόγησης ανύπαρκτων αξιών.

Γιατί αν δε γινόταν αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις που η πραγματική είναι και κάτω από το ¼. Σκεφτείτε λοιπόν να πάει το κράτος να κατασχέσει ένα ακίνητο για χρέη στο δημόσιο, το οποίο φορολογείται πάνω σε μία αντικειμενική αξία 400.000 ευρώ, και να το πουλήσει το ίδιο το δημόσιο για 80.000 ευρώ. Το ίδιο όμως. Όχι κάποιος άλλος. Θα προσφύγουν μαζικά οι πολίτες στα δικαστήρια. Και όσο και να είναι....όπως είναι η δικαιοσύνη, θα είναι κάπως πρόβλημα να το κουκουλώσεις.

Θα πει κάποιος, μα γιατί δεν κατεβάζουν τις αντικειμενικές, και να ανεβάσουν τους φορολογικούς συντελεστές φορολόγησης ακίνητης περιουσίας? Ώστε να μην έχουμε το πλεονέκτημα που λέω. Είναι πολύ απλό. Γιατί αν ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής πάει στο 6% ετησίως, όταν ισχυρίζεσαι ότι υπάρχει υψηλή φορολόγηση, δε θα μπορεί να σου πει κανείς ότι δεν υπάρχει. Αφού με 6% φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, σημαίνει ότι σε 16 χρόνια έχει δημευτεί το ακίνητο.

Αυτά τα λίγα ξέρω. Αν τώρα θέλει κάποιος περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να απευθυνθεί στην ΠΟΜΙΔΑ και να ζητήσει να μιλήσει με κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο. Γιατί χρειάζεται εξειδικευμένος δικηγόρος για το θέμα νομίζω.

Το σημαντικότερο όμως είναι το εξής. Όταν αρχίζουν και σας λένε οι σοσιαλιστές τις τρίχες τους, να τους ρωτάτε το εξής. “Καλά ρε παιδιά, εσάς δε σας πειράζει, που ακόμη και 1 δισεκατομμύριο ευρώ να έχει κάποιος σε μετοχές στο χρηματιστήριο, ή σε ομόλογα, ή σε καταθέσεις, δεν πληρώνει τίποτα επί του κεφαλαίου (μόνο επί του εισοδήματος πληρώνει-τόκους, μερίσματα και τοκοχρεολύσια που λαμβάνει δηλαδή). Ενώ κάποιος άλλος που έχει 1 εκατομμύριο ευρώ σε ακίνητα πληρώνει τα άντερα του, και επί του κεφαλαίου (ΦΑΠ), και επί του εισοδήματος (ενοίκια)? Τι σόι σοσιαλιστές είστε εσείς?”.

Μετά το ποστάρισμα αυτό στο facebook, μου έκανε ένας φίλος μια παρατήρηση, και επισυνάπτω την απάντηση μου εδώ, όπως ακριβώς την έλαβα στο facebook

Έβαλα πριν μερικές μέρες αυτό το λινκ, ΄

http://www.scribd.com/doc/177089081/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%A4%CE%B7%CF%82-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


όπου εξηγώ, γιατί η φορολόγηση των ακινήτων είναι αντισυνταγματική στην Ελλάδα. Επίσης εξηγώ, ότι δε βρίσκεις το δίκιο σου, επειδή δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα. Σοσιαλισμός και σύνταγμα δεν πάνε μαζί. Μάλλον σοσιαλισμός και συνταγματικό δικαστήριο δεν πάνε μαζί. Σοσιαλισμός και σύνταγμα στην κορνίζα, πάνε μαζί. Χωρίς συνταγματικό δικαστήριο, πρέπει να πας στο ΣτΕ, και δε ξέρω που αλλού, και σιγά μη βγάλεις άκρη.

Το βασικό επιχείρημα αυτών που γράφω, είναι ότι δεν φορολογούνται εξίσου βαριά με τα ακίνητα, οι άλλες μορφές κεφαλαίου. Καταθέσεις, ομόλογα Ελληνικού δημοσίου, χρηματιστηριακές μετοχές κτλ. Εμφανίστηκε λοιπόν ένας φίλος, και μου είπε, ότι δεν είναι σωστό αυτό που λέω, γιατί λέει, οι καταθέσεις είναι εκτεθειμένες στον πληθωρισμό, που είναι μια μορφή φορολόγησης. Και επειδή είναι σημαντικό, πρέπει να απαντήσω. Γιατί υπάρχει πολύς κόσμος, που δεν γνωρίζει ότι είναι αντισυνταγματική η φορολόγηση των ακινήτων.

Λέει λοιπόν ο φίλος, ότι δεν πρέπει να φορολογούνται οι καταθέσεις, γιατί υπάγονται στον κίνδυνο του πληθωρισμού. Είπε και στον συναλλαγματικό κίνδυνο, αλλά αυτό είναι τελείως άσχετο. Γιατί αν πχ υποτιμηθεί το ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 30%, δεν θα ανέβει η αξία του ακινήτου κατά 30%, για να καλύψει την ζημιά της υποτίμησης. Άρα και η αξία του ακινήτου, υπάγεται στον κίνδυνο της υποτιμήσεως του νομίσματος. Άρα αυτό το προσπερνάω εντελώς. Πάω στον πληθωρισμό.

Όσοι ξέρουν στοιχειώδη οικονομικά, ξέρουν ότι ένας από τους βασικούς διαμορφωτές του επιτοκίου καταθέσεων, είναι ο αναμενόμενος πληθωρισμός. Σε μία χώρα πχ που ο πληθωρισμός είναι 20%, και το επιτόκιο 10%, κανείς δε θα βάλει τα λεφτά του στο τραπεζικό σύστημα. Θα τα κάνει χρυσό, θα τα βγάλει στο εξωτερικό, ή θα τα κάνει κάτι άλλο. Θα πρέπει να του δώσεις ένα επιτόκιο που να καλύπτει τον πληθωρισμό, για να τα καταθέσει. Μπορεί τελικά ο πληθωρισμός να είναι μεγαλύτερος από το αναμενόμενο. Μπορεί και μικρότερος.

Όταν πχ στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός ήταν 15 και 20%, αντίστοιχα ήταν και τα επιτόκια που έδιναν οι τράπεζες. Δεν χάνουν φίλοι μου από τον πληθωρισμό αυτοί που έχουν καταθέσεις. Ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλούτσικα ποσά και μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερα επιτόκια. Αυτοί που χάνουν, είναι πχ οι συνταξιούχοι, που μπορεί η σύνταξη τους να είναι σταθερή, οι μισθωτοί, που μπορεί να μην έχουν την διαπραγματευτική δύναμη να διεκδικήσουν ανάλογες αυξήσεις στους μισθούς τους, όσοι έχουν μικροποσά σε λογαριασμούς όψεως που μπορεί να έχουν μηδενικό επιτόκιο, κτλ.

Και ειδικά τώρα, που δεν έχουμε δικό μας νόμισμα, να το ξεφτιλίζουν οι σοσιαλιστές, και έχουμε την Ευρωπαική κεντρική τράπεζα και το ευρώ, η νομισματική πολιτική είναι σταθερή, και όχι πληθωριστική (σοσιαλιστική).

Αλλά “ξέχασε” κάτι πολύ σημαντικό ο φίλος. Δεν μίλησα εγώ μόνο για ακίνητα και καταθέσεις. Μίλησα για κεφάλαιο. Γενικά. Κεφάλαιο δεν είναι μόνο τα ακίνητα και οι καταθέσεις. Κεφάλαιο είναι και οι μετοχές στο χρηματιστήριο, κεφάλαιο είναι και τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου, κεφάλαιο είναι και τα αμοιβαία κεφάλαια, κεφάλαιο είναι και ο χρυσός, κεφάλαιο είναι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Πως δικαιολογεί λοιπόν ο φίλος, το γεγονός, ότι καμία από αυτές τις μορφές κεφαλαίου δεν φορολογείται στο κεφάλαιο, όπως τα ακίνητα (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας), και φορολογούνται μακράν ευνοικότερα και στο εισόδημα κεφαλαίου (εισόδημα κεφαλαίου είναι πχ οι τόκοι, τα μερίσματα,  τα ενοίκια κτλ)?

Όλες αυτές οι μορφές κεφαλαίου που ανέφερα, δεν έχουν καμία επιβάρυνση επί του κεφαλαίου (αν δηλαδή έχεις 1000 ευρώ μετοχές, δεν δίνεις φράγκο για το χιλιάρικο σου), και φορολογούνται και ευνοικότερα, στο εισόδημα του κεφαλαίου (στους τόκους, τα μερίσματα κτλ). Μόνο τα ακίνητα φορολογούνται επί του κεφαλαίου Φόρος Ακινήτων, και πολύ πιο βαριά το εισόδημα τους (ενοίκια). Και μη μου πει κανείς, ότι τα ακίνητα είναι σίγουρα, ενώ οι μετοχές και τα υπόλοιπα δεν είναι. Πως είναι σίγουρα είναι τα ακίνητα? Τσακίστηκαν οι αξίες τους, όπως και των μετοχών, και των ομολόγων.

 Όλες οι μορφές κεφαλαίου, έχουν επενδυτικό κίνδυνο. Από τα ακίνητα και τις καταθέσεις, μέχρι το χρυσό και τις μετοχές. Όλες. Το πως αντέδρασαν (κινήθηκαν) σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν είναι επιχείρημα για να έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση. Είναι τελείως άσχετο αυτό. Με αυτό το σκεπτικό, θα έπρεπε οι κλάδοι της οικονομίας που παρουσιάζουν πτώση κάποιες χρονιές, να αντιμετωπίζονται ευνοικότερα όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, αυτές τις χρονιές. Τελείως ανόητο επιχείρημα. Αυτό που λέω εγώ για τη φορολογία του κεφαλαίου, όπου μόνο το ακίνητο πληρώνει επί του κεφαλαίου και πολύ πιο βαριά επί του εισοδήματος, είναι κάτι που ίσχυε πάντα.

Υπάρχει κανείς φίλος σοσιαλιστής, να μου εξηγήσει γιατί εγώ πληρώνω παραπάνω απ’ όλες αυτές τις κατηγορίες? Είναι πιο αμαρτωλό κεφάλαιο το ακίνητο, από τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου πχ? Θα μου πει κάποιος φίλος σοσιαλιστής? Θα με ενδιέφερε ειδικά κάποια απάντηση από το γκρουπ της μεταρρυθμιστικής αριστεράς. Που είναι αυτοί που ουρλιάζουν για την αναδιανομή, αλλά μούγγα στη στρούγγα για φορολόγηση των καταθέσεων, των ομολόγων Ελληνικού δημοσίου, χρυσού κτλ. Αυτοί φιλαράκια στο λεξικό σας δεν είναι κεφάλαιο? Πως ονομάζονται αυτά στο λεξικό σας? Ή μήπως έχετε καταθεσούλες και μετοχούλες και ομολογάκια? Μήπως λέω.

Λοιπόν. Να σας δώσω εγώ την απάντηση. Οι καταθέσεις, οι μετοχές και τα ρέστα, μπορούν να την κοπανήσουν από τη χώρα. Ενώ το ακίνητο δε μπορεί. Και θα δημιουργηθεί λέει πρόβλημα στο χρηματιστήριο, στις τράπεζες κτλ. Και τι με νοιάζει εμένα ρε? Τι με νοιάζει εμένα αυτό ρε??? Λέει το σύνταγμα, ότι ο καθένας πρέπει να φορολογείται σύμφωνα με τις δυνατότητες του? Το λέει ή δεν το λέει?  Λέει πουθενά το σύνταγμα, ότι αν κάποιος μπορεί να αποσύρει το κεφάλαιο του από τη χώρα, να φορολογείται ευνοικότερα από κάποιον άλλο που δε μπορεί? Το λέει αυτό?

Άρα, αν έχω εγώ 1 εκ ευρώ σε ακίνητα, γιατί πρέπει να φορολογούμε τόσο άγρια, σε σχέση με αυτούς που έχουν 1 εκ ευρώ σε ομόλογα, μετοχές, χρυσό, ή καταθέσεις? Πως είναι αυτό συνταγματικό?

Το σύνταγμα λέει, ότι όλοι πρέπει να πληρώνουν βάσει των δυνατοτήτων τους. Και άρα δεν πρέπει να πληρώνω παραπάνω, από κάποιον που έχει τον ίδιο πλούτο με μένα, και κυρίως, δεν πρέπει να πληρώνω παραπάνω από κάποιον, που έχει περισσότερο πλούτο από μένα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πληρώνω. Απλά θέλω να με βάζετε να πληρώνω, όσο βάζετε να πληρώνουν και τα δικά σας. Simple.

Λοιπόν. Ακούστε φίλοι μου σοσιαλιστές. Όπου κι αν βρίσκεστε. Στη ΔΗΜΑΡ, στη ΔΗΞΑ, στη Δράση, στη ΦΙΣ (unlikely). Τώρα δεν έχετε απέναντι σας τους Σημίτη, Στουρνάρα, και όλους αυτούς τους “φιλελεύθερους” των καλών κομμουνιστικών οικογενειών. Τώρα έχετε απέναντι σας εμάς. Εμείς είμαστε άλλη ράτσα. Θα μιλάτε σοβαρά, ή θα σας αναγκάσουμε να μιλάτε σοβαρά.

Θα μου πεις, και που κάνω αυτό το ποστάρισμα, θα αλλάξει κάτι. Ναι. Φυσικά. Όχι τη φορολόγηση. Αυτή θα μείνει η ίδια. Θα αλλάξει όμως το εξής. Κάποιος που έχει ακίνητα και όχι ομόλογα πχ, θα αντιληφθεί τη λογική των επιχειρημάτων μου. Θα αρχίσει λοιπόν να σας ρωτάει, και όταν ακούσει τις απαντήσεις που θα δίνεται, θα καταλαβαίνει και τη σοβαρότητα σας. Θέλω να πω, ότι τη φορολόγηση τέτοια ποσταρίσματα δε θα την αλλάξουν, αλλά θα σας μειώσουν τελικά το κύρος σας.

Τέλος πάντων. Ελπίζω κάποιος να μου δώσει κάποια εξήγηση, και να με πείσει ότι δεν είναι αντισυνταγματική η φορολόγηση των ακινήτων στην Ελλάδα. Και ότι αν υπήρχε συνταγματικό δικαστήριο δε θα βρίσκαμε το δίκιο μας έτσι κι αλλιώς. Ακούω φίλοι σοσιαλιστές. Πραγματικά θα εκτιμήσω απαντήσεις από το γκρουπ μεταρρυθμιστική αριστερά.

Επίσης, κολλάω ένα διάλογο που έγινε κάτω από το ποστάρισμα στο γκρουπ μεταρρυθμιστική αριστερά, του facebookElias Melissas Ενδιαφέροντα επιχειρήματα κατά της φορολογίας ακινήτων. Εκτός από αυτά που θέτουν θέμα αντισυνταγματικότητας - που πολύ απλά δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δε βοηθάει την ποιότητα της επιχειρηματολογίας η επικρατούσα τάση στη χειμαζόμενη και αγανκτισμένη χώρα μας να βγάζουμε αντισυνταγματικό (με το στανιό) ότι δε μας βρίσκει σύμφωνους.
2 hours ago · Like · 1

Nikos Voros Ενω είναι συνταγματικό να συνεχίσουμε να ταϊζουμε υψηλά αμοιβόμενους ρεμπεσκέδες και αργόσχολους...και γι' αυτό θα επιβάλλουμε χαράτσια, για να μαζέψουμε όσα μας λοίπουν, για να μην αλλάξει τπτ ποτέ. Και στο τέλος θα φταίει ο Τσίπρας φυσικά γιατί συγκεντρώνει στο κόμμα του τέτοιες αντιλήψεις.

Elias Melissas Εν τάχει δυο πρόχειρα επιχειρήματα κατά της "αντισυνταγματικότητας". Πρώτον όλα είναι συνταγματικά μέχρι της αποδείξεως του εναντίον, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι κάτι είναι συνταγματικό. Δεύτερον, οι δυνατότητες κάποιοι να πληρώνει φόρους (κατά την έκφραση του συντάγματος) δεν αποκλείουν περιουσιακά στοιχεία μη ρευστά. Μπορεί κάποιος να μην έχει δεκάρα τσακιστή και να διαθέτει τεράστια ακίνητο περιουσία (υποθετικό παράδειγμα εννοείται), δεν τον εξαιρεί το σύνταγμα απ' τους φόρους, κάθε άλλο.
2 hours ago · Like · 1

Iakovos Jazz Ούτε καν διαβάσατε τι έχω γράψει και έρχεστε να απαντήσετε τρομάρα σας. Αν το διαβάσετε , θα δείτε ότι λέω μέσα, ότι είναι αντισυνταγματική η φορολόγηση πολιτών ίδιου πλούτου, με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή συνταγματική η μεγαλύτερη επιβάρυνση ενός πολίτη, που έχει κεφάλαιο 1 εκ ευρώ σε ακίνητα, από ένα πολίτη που έχει 1 εκ ευρώ σε μετοχές στο χρηματιστήριο. Πριν απαντάτε, να διαβάζετε τι γράφει ο άλλος. Αν βαριέστε, μην απαντάτε καθόλου

Elias Melissas Ναι κύριε Βόρο, όλα αυτά ΕΙΝΑΙ συνταγματικά. Το σύνταγμα, παρά το (κακώς, κάκιστα) νομιζόμενο απ' την πλειοψηφία των συνελλήνων ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ από κακή διακυβέρνηση, από τη διαφθορά, από τα κακά της μοίρας μας γενικώς. Θα ήταν υπερβολικά εύκολο αν τα συντάγματα αυτού του κόσμου είχαν τέτοιες μαγικές ιδιότητας. Δεν έχουν όμως και δεν μπορούν να έχουν.
2 hours ago · Like · 1

Nikos Voros Η συναλλαγή πρέπει να φορολογείται όχι το προϊόν της συναλλαγής. Ελεος δλδ...Αμα αγοράσω τσίχλες, θα φορολογούμαι επειδή γουστάρω τις τσίχλες εφ' όρου ζωής? Εκτός αν πουλήσω τις τσίχλες και βγάλω κέρδος οπότε φορολογείται αυτό....Οποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, ή χαζός είναι ή θέλει να αποφύγει όπως ο διαολος το λιβάνι την φορολόγηση επι πραγματικών εισοδημάτων και όχι πλασματικων.

Nikos Voros Δείτε την συζήτηση στο ποστ του Γ. Σακελλαρίδη πιο κάτω όπου τεκμηριώνεται ένα νέο σύστημα φορολόγησης.

Elias Melissas Κε Ιάκωβε/Τζαζ, θα ήθελα πολύ να μάθω πώς βγάλατε το συμπέρασμα ότι δε σας διάβασα. Δε θα είναι περισσότερο αληθινό αλλά όσο να 'ναι έχει ένα ενδιαφέρον αν έχετε τρόπο να στηρίζετε τέτοιες υποθέσεις πέραν της διαίσθησής σας.

Iakovos Jazz Τι λες ρε άνθρωπε του θεού? Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις 1 εκ ευρώ σε μετοχές στο χρηματισρήριο? Σημαίνει ότι είσαι ιδιοκτήτης κατά ένα 1 ευρώ σε εταιρείες του ΧΑ. Αυτό είναι κεφάλαιο. Τι σχέση έχει αυτό με τις τσίχλες που είναι κατανάλωση? Τρομάρα σου

Nikos Voros Αποψη σου...καληνύχτα.

Iakovos Jazz Το καταλαβαίνω Ηλία ότι δε διάβασες, γιατί λες, ότι εγώ ισχυρίζομαι, ότι δεν πρέπει να φορολογούνται μη ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Εγώ λέω, ότι το κεφάλαιο πρέπει να φορολογείται με τον ίδιο τρόπο. Είτε είναι μετοχές, είτε ομόλογα, είτε καταθέσεις, είτε ακίνητα, είτε χρυσός, είτε οτιδήποτε.

Iakovos Jazz Σε ότι μορφή και αν είναι

Elias Melissas ΟΚ, η προφανής ερώτηση θα ήταν για ποιο λόγο διάολε να κάθομαι τώρα εγώ να αρπάζομαι για κάτι (σύντομο κιόλας) που "βαρέθηκα" να διαβάζω, αλλά ας πάω στην ουσία. Το σύνταγμα λοιπόν πουθενά δε λέει, ούτε θα μπορούσε να λέει αυτό που λες Ιάκωβε, διότι πολύ απλά η φύση κάθε κεφαλαίου είναι διαφορετική και δεν μπορεί να περιορίζει εκ των προτέρων την άσκηση της σχετικής πολιτικής.

Iakovos Jazz Πως είναι διαφορετική η φύση του κάθε κεφαλαίου? Για εξήγησε μου γιατί αυτός που έχει μετοχές στο χρηματιστήριο, και κάθεται πάνω στον κώλο του και εισπράττει μέρισμα, είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει ένα ακίνητο και παίρνει ένα ενοίκιο?

Iakovos Jazz Πολύ προχωρημένο σοσιαλιστή σε βρίσκω. Το σύνταγμα φίλε μου λέει, ότι η φορολόγηση πρέπει να γίνεται βάσει του πλούτου. Αν εσύ έχεις 1 εκ μετοχές, και εγώ 1 εκ σε ακίνητα, έχουμε τον ίδιο πλούτο

Iakovos Jazz Και άρα δε μπορεί να μην φορολογείσαι εσύ επι του κεφαλαίου, και εμένα να με πηδάνε. Όταν όμως δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο μπορεί

Elias Melissas Θα απαντήσω, να συμφωνήσουμε όμως ότι τώρα κάνουμε πολιτική/οικονομικά κουβέντα και όχι συνταγματική; Να συμφωνήσουμε επίσης ότι η απάντηση που δίνω δεν είναι ντε και καλά η προσωπική μου, αλλά είναι αυτό που θα έλεγα ως αντεπιχείρημα στα δικά σου; Επίσης να συμφωνήσουμε να αφήσεις τους χαρακτηρισμούς πριν πάμε παρακάτω; (Θα έβαζα πρώτο πληθυντικό, αλλά εγώ δεν ξεκίνησα το δική μου συμμετοχή στο ευγενές αυτό αριστερό σπορ, όχι ακόμα τουλάχιστον).

Iakovos Jazz Δεν είναι θέμα συντάγματος το πως φορολογείς? Το σύνταγμα ορίζει τον πως θα γίνεται η φορολόγηση. Και είναι ξεκάθαρο. Βάσει των δυνατοτήτων του κάθε πολίτη. Συγνώμη αν είναι το ύφος μου κάπως

Elias Melissas Υποθέτοντας ότι συμφωνήσαμε, πάω στο παρασύνθημα. Το σύνταγμα μιλάει για δυνατότητες γενικώς και αορίστως. Δεν είναι (και δεν πρέπει να είναι) πιο συγκεκριμένο. Τώρα, 1 εκατ. σε μετοχές προφανώς δεν είναι το ίδιο με 1 εκατ. σε ακίνητα. Υπάρχει κάτι που λέγεται ασφάλεια και η ασφάλεια κοστίζει.
2 hours ago · Like · 1

Iakovos Jazz Γιατί? Ποιος λέει ότι η αξία του ακινήτου είναι πιο εξασφαλισμένη από την αξία των μετοχών? Που το βρήκες αυτό?

Elias Melissas Υπάρχει επίσης κάτι που λέγεται αναπτυξιακή πολιτική. Αν χρειάζομαι ως κράτος απελπισμένα π.χ. επενδύσεις, μπορώ να έχω το δικαίωμα να τις φορολογώ λιγότερο χάριν άλλων (και φορολογικών) οφελειών.

Elias Melissas Πού το βρήκα αυτό για την περισσότερη ασφάλεια των ακινήτων; Συγγνώμη, αλλά δε θα κάτσω να επιχειρηματολογήσω για τα αυτονόητα. Αν δεν το δέχεσαι ούτε αυτό, δεν υπάρχει καθόλου κοινός τόπος συζήτησης.

Iakovos Jazz Άρα εσύ που έχεις 1 εκ ευρώ σε μετοχές, πρέπει να πληρώνεις τίποτα επί του κεφαλαίου, και εγώ που έχω 1 εκ σε ακίνητα πρέπει να πληρώνω τα μαλλιοκέφαλα μου? Και αυτό είναι δίκαιο ε? Μου αρέσει ρε φίλε, που εσείς οι μοντέρνοι σοσιαλιστές, μεταμοντέρνοι να πω, περνάτε από το σοσιαλισμό στην ανάπτυξη όποτε σας γουστάρει. Άνθρωπε μου εσύ είσαι σοσιαλιστής. Θες το δίκαιο. Είναι δίκαιο δύο άνθρωποι που έχουν τον ίδιο πλούτο να φορολογούνται τόσο διαφορετικά? Δε λέει το σύνταγμα ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητες του? Εσείς δεν μουρμουράτε συνέχεια ότι παραβιάζεται συνέχεια στο σύνταγμα?

Iakovos Jazz Μα τώρα μιλάμε σοβαρά? Είναι πιο ασφαλής επένδυση το ακίνητο από τις μετοχές? Μην κοιτάς πως εξελίχτηκαν οι τιμές του τα τελευταία χρόνια, λόγω του αλόγιστου δανεισμού. Φούσκα ήταν. Δες τις τιμές τώρα. Στο 1/4 των αντικειμενικών είναι

Iakovos Jazz Και ειδικά σε σοσιαλιστική χώρα, όπως η Ελλάδα, που υπάρχει πολύ μειωμένος σεβασμός της ιδιοκτησίας, είναι πιο ασφαλές το ακίνητο? τουλάχιστον τα ρευστά στοιχεία, που σου δίνουν τη δυνατότητα να τα φυγαδεύσεις από τη χώρα άμεσα, σου δίνουν μια ασφάλεια ότι θα σε σεβαστούν οι σοσιαλιστές

Iakovos Jazz Δεν καταλαβαίνω όμως. Εσύ, σοσιαλιστής άνθρωπος, δέχεσαι να φορολογούνται διαφορετικά άνθρωποι του ίδιου πλούτου? Ο λόγος που δε φορολογούνται οι μετοχές, οι καταθέσεις, και τα ρέστα, είναι ίδιος με το λόγο που δε φορολογούνται οι εφοπλιστές. Ότι παίνρουν το καπελάκι τους και φεύγουν, ότι ώρα γουστάρουν. Και άρα αναγκάζονται οι σοσιαλιστές να τους σεβαστούν

Elias Melissas Συνεχίζεις τους χαρακτηρισμούς βλέπω και βάζεις δεύτερο πληθυντικό με χαρακτηριστική άνεση, χωρίς να με γνωρίζεις καθόλου. Δεν μπορώ να μην υποκύψω στον πειρασμό να σου επισημάνω ότι δείχνει την ποιότητά σου και την ευκολία με την οποία σκέφτεσαι για όλα τα πράγματα. Τέλος πάντων, το κλείνω και σε αφήνω στην ευτυχία των βεβαιοτήτων σου με μία γενική παρατήρηση επί του θέματος: Δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκαιη φορολογία γενικότερα χωρίς να βάζουμε ΟΛΕΣ τις επιλογές φορολόγησης στο λογαριασμό. Αν δε θέλω φορολογία κεφαλαίου π.χ. σημαίνει ότι αποδέχομαι περισσότερη φορολογία κατανάλωσης ή εισοδήματος κ.ο.κ. Εκεί πάσχει σχεδόν το σύνολο ανάλογων αναλύσεων. Όλοι έχουμε επιχειρήματα (τα δικά σου, παρά τον προφανή φανατισμό σου και την αδυναμία σου να κάνει διάλογο άνευ χαραξτηρισμών, ήταν κατα τα άλλα ενδιαφέροντα όπως ήδη είπα) κατά μιας μορφής φορολόγησης αλλά ξεχνάμε το ότι αυτό αυτομάτως μας καθιστά υπέρμαχους των υπόλοιπων. Τουλάχιστον μέχρι να εφευρεθεί μια χρηματομηχανή και πάντα με την παραδοχή ότι οι δαπάνες είναι δεδομένες.
2 hours ago · Like · 2

Elias Melissas Κλείνω με μια παρατήρηση. Ναι, τα ακίνητα χάσαν το 1/2 και σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και το 1/4 της αξίας τους. Άραγε να υπάρχουν μετοχές που να χάσαν το ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ απ' αυτό; Και να είναι και ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ; Ρητορικό το ερώτημα, δε χρειάζομαι απάντηση. Καλή συνέχεια!

Iakovos Jazz Είπα εγώ να μην υπάρχει φορολογία κεφαλαίου? Είπα να είναι ίδια για όλο το κεφάλαιο. Και το γιατί δε γίνεται αυτό, σου το εξήγησα. Δε γίνεται, για τον ίδιο λόγο που φορολογούνται πολύ ευνοικά οι εφοπλιστές. Επειδή δηλαδή μπορούν να φύγουν. Ούτε επειδή είναι πιο αναπτυξιακό ούτε τίποτα. Απλά μπορεί να πάρει το παπόρι και να πει στους σοσιαλιστές "άντε γεια". Δε σε χαρακτήρισα

Iakovos Jazz Ποιο 1/4 χάσανε τα ακίνητα? Στο 1/4 και στο 1/5 της αντικειμενικής τους είναι. Η αξίας τους ήταν πολύ παραπάνω από την αντικειμενική. Δεν έχασαν δηλαδή μόνο τα 2 και 3/5 της αξίας τους. Αλλά μην κοιτάς την κρίση. Και πριν την κρίση. Το ακίνητο, ήταν η μόνη μορφή κεφαλαίου που φορολογούνταν. Γιατί? Άσε τα πολλά πολλά. Για τον ίδιο λόγο σου λέω που δε φορολολούνται οι εφοπλιστές, δεν φορολογούνταν ποτέ οι άλλες μορφές κεφαλαίου

Elias Melissas ΟΚ, 3/4 της αξίας τους ήθελα να πω (επανέρχομαι μόνο και μόνο για να διορώσω το typo, έχοντας καταλάβει ότι ένα κόμμα να χτυπηθεί λάθος θα το εκμεταλευτείς δεόντως). Επίης αν και είναι, νομίζω προφανές, το παράδειγμα για τη φορλογία κεφαλαία που έθεσα ήταν ΓΕΝΙΚΟ. Δεν είπα ούτε υπονόησα ότι εσύ είπες κάτι τέτοιο. Θα ήταν υπερβολικά ανόητο καθώς λίγες σειρές πιο πριν αναφέρθηκα στη διαφορά που εσύ έθιξες, ακινήτων και μετοχών. Τέλος, δε με χαρακτήρισες λες. Κι όμως ακόμα εκεί είναι - να είμαι τυφλός και φαντασιόπληκτος άραγε;. Δεν είπα ότι είναι κακοί οι χαρακτηρισμοί "μοντέρνος" "σοσιαλιστής" και τα άλλα που χρησιμοποίησες. Μια χαρά είναι κι ας λέγονται ειρωνικά. Οφείλω όμως να πω ότι δε μου άρεσε το "μουρμουράτε". Είμαι πολλά πράγματα, αλλά δε μουρμουράω ούτε αγαναΧτω. Κακώς ίσως αλλά έτσι είναι. Δεν πειράζει, καλή καρδιά!
Iakovos Jazz Μα ήμαρτον Ηλία. Εσάς (τους σοσιαλιστές), σας ενδιαφέρει το δίκαιο μας λέτε. Εμείς είμαστε λέτε που τα κοιτάμε όλα με βάση το χρήμα. Δε γίνεται να μου λες ότι δεν πειράζει να φορολογούμε τόσο αγριότερα, επειδή έχω την ατυχία να μη μπορώ να πάρω το κεφάλαιο μου και να φύγω, μία δυνατότητα που την έχουν οι καταθέσεις, οι μετοχές, ο χρυσός, τα καράβια, και γενικά όλες οι άλλες μορφές κεφαλαίου. Βρες τρόπο να φορολογήσεις και τις άλλες μορφές κεφαλαίου όπως φορολογείς εμέναμ, και θα το βουλώσω
Iakovos Jazz Δεν καταλαβαίνω θέλω να πω, πως εσύ, σοσιαλιστής άνθρωπος, δεν ενοχλείσαι που κάποιος πχ που έχει 100 εκ ευρώ σε μετοχές στο χρηματιστήριο δε δίνει φράγκο επί του κεφαλαίου του (φόρο κεφαλαίου δηλαδή), και πληρώνει φόρο μόνο για το εισόδημα από τα μερίσματα. Και 800 εκ ευρώ να έχει σε μετοχές, δε θα δώσει φράγκο. Ενώ εμένα, 1 εκ ευρώ να έχω σε ακίνητα θα μου πιουν το αίμα

Επίσης σε αυτό το λινκ γράφω για το κόλπο που έχουν κάνει με τις αντικειμενικές αξίεςΗ φορολογική κλίμακα που εφαρμόζεται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου χωριστά είναι η ακόλουθη:
Κλιμάκιο (€)
Φορολογικός συντελεστής κατά κλιμάκιο %
Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο (€)
Σύνολο Φορολογητέας Αξίας (€)
Σύνολο Φόρου (€)
400.000,00
0
0,00
400.000,00
0,00
100.000,00
0,1%
100,00
500.000,00
100,00
100.000,00
0,3%
300,00
600.000,00
400,00
100.000,00
0,6%
600,00
700.000,00
1.000,00
100.000,00
0,9%
900,00
800.000,00
1.900,00
Υπερβάλλον
1,0%Εξαίρεση:
Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012 σε φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερη των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) €, ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό για την αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ


2 σχόλια:

  1. Να ρωτησω κατι αν επιτρεπεται?κατα ποσο φορολογειται η πωληση ενος χρηματοοικονομικου παραγωγου πχ να πουλησω μια μετοχη που αγορασα με ενα ευρω στην τιμη των δυο ευρω?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Δεν ξέρω φίλε μου, αλλάζουν συνέχεια αυτά. Κανονικά θα έπρεπε να φορολογείται με τον ίδιο συντελεστή που φορολογείται το εισόδημα. Αλλά συνήθως είναι λιγότερο για να έχει ο κόσμος κίνητρο να επενδύει σε μετοχές

      Διαγραφή