Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία - Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Οθωμανική Αυτοκρατορία

 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (27 π.Χ – 476 μ.Χ)

Ο χάρτης εμφανίζει την εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (27 π.Χ – 476 μ.Χ), από την γένεση της μέχρι την πτώση της το 476 μ.Χ. Το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, επιβίωσε την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και άντεξε για ακόμη 10 αιώνες. Έπεσε με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1453.


Χάρτης Ρωμαικής Αυτοκρατορίαςhttp://thumbs.dreamstime.com/z/roman-empire-provinces-its-greatest-extent-ad-time-trajan-plus-principal-vector-illustration-42299932.jpg


Βυζαντινή Αυτοκρατορία (330 μ.Χ. – 1453 μ.Χ.)

Ο χάρτης εμφανίζει την εξέλιξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που ήταν το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκή Αυτοκρατορίας (27 π.Χ.-476 μ.Χ), και άντεξε 10 για αιώνες μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 μ.Χ., μέχρι την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1453 μ.Χ.Χάρτης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 555 μ.Χ.https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire#/media/File:Justinian555AD.png

Οθωμανική Αυτοκρατορία (1299 μ.Χ. – 1922 μ.Χ.)


Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει την εξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την γένεση της το 1300, την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1453, το αποκορύφωμα της την περίοδο 1500-1650, την διάλυση της μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918), και την δημιουργία της σημερινής Τουρκίας από τον Κεμάλ Αττατούρκ το 1923.


Χάρτης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας


http://media.web.britannica.com/eb-media/83/89983-004-C90ACD71.gif
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου