Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Οι Ποταμοί Δούναβης και Ρήνος

Ο Δούναβης και ο Ρήνος, που είναι το μεγαλύτερο και δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας τα ποτάμια της Ανατολικής Ευρώπης. Τα δύο αυτά ποτάμια ήταν ουσιαστικά τα βόρεια σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Χάρτης 1 Δούναβης και ΡήνοςΧάρτης 2 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Rhine (Wikipedia)
2η Παράγραφος
The Rhine and the Danube formed most of the northern inland frontier of the Roman Empire and, since those days, the Rhine has been a vital and navigable waterway carrying trade and goods deep inland. The many castles and fortifications along the Rhine testify to its importance as a waterway in the Holy Roman Empire. In the modern era, it has become a symbol of German nationalism.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου