Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Σουηδία-Φινλανδία-ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το άρθρο του Foreign Policy, με τίτλο “Swedes Lean Toward NATO, Await Moscows Response”, του Σεπτεμβρίου 2015, όσο περισσότερο η Ρωσία πιέζει την Σουηδία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τόσο περισσότερο οι Σουηδοί επιθυμούν την ένταξη τους. Στην 23η παράγραφο του παρακάτω άρθρου της Washington Post, με τίτλο Finland feeling vulnerable amid Russian provocations”, του Νοεμβρίου 2014, θα διαβάσετε ότι η Ρωσία θεωρεί μία πιθανή ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τόσο σημαντική, ώστε οι Ρώσοι αξιωματούχου να δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πυροδοτήσει τον Γ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Swedes Lean Toward NATO, Await Moscow’s Response”, του Σεπτεμβρίου 2015

Finland feeling vulnerable amid Russian provocations”, του Νοεμβρίου 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου